Cytat:
"Podziwiam Jana Nowaka. Podziwiam jego przenikliwą inteligencję polityczną, jego ludzką przyzwoitość, jego dawnych Polaków dumę i szlachetność"
Adam Michnik